Werkwijze

Ik werk voornamelijk met psychodynamische en aan mindfulness verwante therapeutische methoden.

Als u goed wilt begrijpen wat psychodynamische therapie inhoudt, dan kunt u dit Engelstalig artikel lezen van de Amerikaanse psychotherapeut Jonathan Shedler; vooraanstaand onderzoeker van psychodynamische therapie.

In essentie is psychodynamische therapie een verkennende therapie. We verkennen gevoelens, de manier waarop we ervan weg proberen te komen of ons ertegen verzetten, terugkerende thema’s in ons leven en wat ze betekenen, onze ontwikkelingsgeschiedenis en hoe die zich verhoudt tot hoe wij het leven vandaag de dag ervaren, en moeilijke sociale patronen die onze emotionele behoeften in de weg staan. Uit toegenomen bewustzijn ontstaan mogelijkheden om te veranderen. Wat verandert, en hoe, dat volgt op natuurlijke wijze.

Als u een interesse heeft in non-dualiteit en spiritualiteit (bijvoorbeeld Zen of Advaita Vedanta) kunt u ook bij mij terecht voor een non-duaal georiënteerde therapie.