Praktische zaken

Mogelijkheden

  Gesprekken kunnen plaatsvinden:

 • • In mijn praktijk;
 • • Online, bijvoorbeeld via Skype1;
 • • Tijdens een wandeling;
 • • Bij u thuis2;
 • • In het Engels of Nederlands.
 • Ook ’s avonds en in het weekend.

1 Het is belangrijk dat u beschikt over een goede internetverbinding, een laptop met goede webcam en microfoon (liefst headset) die videobellen ook aan kan, en dat u een rustig moment of rustige kamer in huis kiest zodat het gesprek ongestoord en veilig plaats kan vinden.

2 De intake vindt in dit geval plaats via Skype of in mijn praktijk. Wanneer u besluit om te starten maken wij afspraken over bijkomende vergoeding voor tijd en vervoer.

Tarief en vergoeding

Ik bevind mij niet binnen de reguliere GGZ en er is daarom geen mogelijkheid tot vergoeding via de zorgverzekeraar. Dit betekent voor u onder andere

 • • volledige privacy; er worden geen gegevens over uw behandeling aan de verzekeraar doorgegeven;
 • • dat u geen verwijzing nodig heeft van uw huisarts;
 • • geen wachtlijsten;
 • • dat u altijd terecht kunt. Ik heb geen last van zorgplafonds;
 • • dat ik niet gebonden ben aan het uitvoeren van diagnostiek, het labelen van uw aandoening, en het uitvoeren van een diagnose-behandelcombinatie (DBC). De aandacht ligt echt bij u en uw specifieke vraag.

Het tarief per gesprek is i€70,- (45 minuten). Een aangepast tarief is mogelijk in overleg, indien u niet in staat bent het standaardtarief te betalen.

Annuleringsbeleid

Afspraken dienen ruim van tevoren, maar minstens 48 uur, te worden geannuleerd wanneer u verhinderd bent. Dit mag zowel per e-mail als telefonisch. Indien u niet tijdig annuleert wordt de afspraak in rekening gebracht.

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over uw behandeling of een ander aspect van het contact met mij of mijn dienstverlening, dan is het prettig wanneer u deze met mij persoonlijk wilt bespreken. In het kader van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ben ik ook aangesloten bij P3NL, de beroepsvereniging voor psychologen, psychotherapeuten, en pedagogen. Meer informatie over de klachtenregeling via P3NL volgt.